Storbyens muligheder er mange - og livet omkring "gadekæret" eller nede i gården trives

Det ligger dybt i os - måske noget der hænger igen fra vor fortid som huleboer eller bondeknold, det at vi har det godt i en sluttet og overskuelig kreds. Blandingen af fortid og nutid, af gamle huse og moderne lejlighedskomplekser er måske det som trækker. Selvom det kræver sit at holde et gammelt hus vedlige, så er det stadigvæk lige meget hvor i verden du kommer, forbundet med charme og livskvalitet at bo historisk.

Det påhviler så dem der ejer og bor i gamle huse, at holde disse vedlige, som om bygningerne kun er til låns - hvad de jo som regel oftest også er, idet det jo er banker og kreditforetagender der reelt ejer murstenene.

 

 

 

 

 

   
   
   
   

tilbage

Et trin tilbageinfoside