Tænk globalt - virk lokalt

United Art vil gennem udøvelsen af vor daglige praksis, gøre hvad der er muligt, for at fremme sund holdning til og anvendelse af alt der kan bidrage til en forbedring af såvel menneskelige som miljørelaterede forhold på det globale plan. Både ved valg af materialer, men også ved valg af arbejdskraft når projekterne skal udføres, har vi som målsætning at resultatet ikke skal opnås på bekostning af naturen eller menneskelig velvære hverken lokalt eller globalt.

At regnskovene ikke skal misbruges og udryddes for at vore havemøbler af teaktræ skal kunne overleve det fugtige klima her i nord, opfatter vi som et minimum af global tankegang.

At den arbejdkraft der bliver brug for, når feks.en Københavnsk bygherres tagprojekt skal gennemføres, fortrinsvis bør findes i lokalområdet, ser vi både som det naturligste og alle henseender mest optimale:
Såvel i relation til den udøvende håndværkers egen arbejdssundhed, som til arbejderens evt. familie. Også i forhold til kundens garanti og sikkerhed for servicering af produktet.

I det store og hele, må det bedste for alle parter være at handle og virke lokalt.

   
   
   
   

tilbage

Et trin tilbageinfo