Debat • Politik • Aktion

Offentlighed i planlægningen opfatter vi som en sund og demokratisk ret. En ret der har som mål at sikre mulighed for indblik og derved kunne påvirke beslutningsprocessen. Netop derfor forpligter denne ret os som enkeltborgere til at skaffe os fornøden baggrundsviden, tage stilling til og særlig huske hvad vi bliver lovet. Det giver os "magt" og sundt grundlag til næste gang vi skal stemme politikere ind for at styre, lede og fordele. Denne planlægningspolitik medfører selvsagt også at vor "reelle" styringskraft afsløres. Hvadenten det gælder lokalplanspørgsmål eller store regionale anliggender, så vil offentlighedsfaser mere ligne farcer end være egentlige styringbestemmende, men offentlighedsprocessen er et afgørende og vigtigt skridt i demokratisk retning.
Den stærke tradition for at deltage i debat, udbygge almen videntilgang og sikre en stadig mere kvalificeret stillingtagen til de mange store og små spørgsmål inden planlægningspolitik, er en af de demokratitraditioner vi i Danmark har en stor opgave med at vise resten af verden værdien af. Man kan, som arkitekt, ikke deltage nok i den offentlige debat. Både som fagmand og som menneske, er det af stor betydning for folks erkendelse af forholdene f.eks på miljøområdet, hvad vi påpeger og hvordan vi gør det. Samtidig kan vort engegement i den aktuelle debat få en politisk betydning, da politikere her til lands vælges hvert 4.år og er relativt afhængige af folkelig opbakning. Debat er, for United Art et middel til at vække interesse for, opnå større overskuelighed og øget bevidsthed om, problemer og deres sammenhænge. Målet er aktion - folkeligt krav om forbedring af situationen eller afsøgning
af helt nye veje at gå.

I de første år tog United Art hver torsdag initiativet og samlede interesserede til Kunstnerkongressen, hvor aktuelle emner blev drøftet over en skål stærk suppe.
   
   
   
   

tilbage

Et trin tilbage