Idag legende barn foran Sim City på PC`n • imorgen forbruger af arkitektur og design

Formidling og videregivning af viden og erfaring til de unge om design, byggeri, arkitektur og fysisk planlægning, bør være en vigtig del af undervisningsplaner der opstilles i vor tid. På den ene side almendannende og interesseskabende, men også for at bidrage til opbygning af respekt for bl.a. arkitektens autoritet og handlekraft i planlægningssituationen. Der skal bevidst og i en tidlig alder settes ind med relevant og spændende undervisningsmateriale, så samfundet på den måde kan forberede vore unge på livet som forbruger af først og fremmest arkitektur og håndværksydelser, men også design og overordnet fysisk planlægning. Hvad enten man senere i livet optræder som lejer eller ejer, bygherre eller selvbygger, så er forudsætningen for et holdbart resultat, at vi lærer hvad man kan og særlig hvad man ikke kan. Arkitektur som fag i skolen, på linje med håndarbejde og husgerning, ser vi som et godt mål på vejen mod uddannelse af bedre modtagere/brugere af design og arkitektur.

Først skal hun lære at spise sundt og pænt • 1.skridt på vejen til at lære at bo godt
Learning by doing - filmsnas: 1,9 MB

 

   
   
   
   

tilbage

Et trin tilbage