Rum for leg med form, funktion og æstetiske virkemidler

Profiler søges, skabeloner klippes og former rejser sig - for det meste i gibs - for derved hurtigt at få afprøvet om det valgte profil holder, også i en helhedskontekst.
En specialdesignet roset til loftet som kronen på værket.
Gibsreparation efter sammenføring af gesims hvor to værelser er blevet til et.
En hurtig form i ler til model af et møbel.
Afprøvning af en valgt
overflades holdbarhed.
Rivning og afsætning af farveprøver.
Test af et knudepunkts stabilitet, form og funktion.
I vort værksted hænger
værktøj og prøver, småopfindelser og fejltagelser, tegninger og modelfragmenter til inspiration. For nogle af os, er det her ude vi ånder frit og skaffer os det mod der skal til, for at takle realiteterne med bekymrede bygherrer der vil det hele samt barske entreprenører der påstår at de kan alt på ingen tid.

 

 

Kuglerne støbes - filmsnas: 0,3 MB

 

   
   
   
   

tilbage

Et trin tilbage