INDRETNING

IDÈ PLANER • GRUNDPLANER • TIDSPLANER

Når United Art får overdraget opgaven med at omindrette en hel bolig eller dele af den for vore kunder, opfatter vi først og fremmest det som en tillidssag vi forholder os ydmygt til. Vi indleder almindeligvis et samarbejde med kunden der hvor der skal bygges og vi lytter nøje til dennes behov, ønsker og drømme, foruden at vi naturligvis tager grundigt bestik af forholdene i stort og småt. Dette første interview afsluttes med en kortfattet opgavedefinering med tilhørende antydning af prisleje for byggesagen. Samtidig kommer vi med overslag over rådgiverudgifter samt opstilling af overordnet tidsplan. Hertil udkast til aftaleformular mellem bygherre og arkitekt så man, forretningsmæssigt betragtet, ved hvor man har hinanden. Hvad enten det drejer sig om ombygning af hele boligen, eller blot installering af feks. ny toiletskål med vor specialudviklede MCpedal som et nyttigt alternativ til standard skylleknap, er det vigtigt at oparbejde den tillid mellem parterne, United Art betragter som nødvendig for opnåelse af et optimalt resultat.

planløsning  
aalborggade  
køkkener  
vådrum  

tilbage

Et trin tilbage