ERHVERV

Køb-en-havn - som navnet siger er det i byen ved havnen at handel og vandel sker og det er således også her United Art som oftest bliver kaldt ud som problemknusere for det pulveriserende erhvervsliv.
Det kan handle om et udhængsskilt.
Opgaven kan være omorganisering af et kontorhus.

Det kan dreje sig om en bevaringsværdig facade der skal lokke kunder til en ny og moderne virksomhed uden at sætte vor kulturarv over styr.
Eller at tilvejebringe enkel og overskuelig information for motorvejsfarende.

Det kan handle om at give sløje patienter hos lægen en lys og venlig ventetid.
Eller handle om at gøre livet for vore børn og unge sundt, godt og spændende så de kan få en god start i livet til gavn for hele samfundet og verden omkring os.

admin klinikker
smaaerhverv vejdirektoratet
institutioner kajakklubben
mediahus koebmagergade

tilbage

tilbageinfo