Vedligeholdelse - Klimaskærm

Vedligeholdelse af vore bygninger stiller store krav til vore bygherrer og ofte er disse, vort barske klima taget i betragtning, så selvfølgelige arbejdsopgaver, desværre ikke alltid vurderet som vigtige nok til, at de løbende er blevet udført. Det er jo først og fremmest på taget at problemer med klimaskærm opstår og da det ikke er der man kommer mest - selvom udsigten ofte deroppefra er formidabel - og altså derfor ikke tidsnok opdager evt. skader, bliver det ofte en opgave for arkitekten at sørge for dette og den efterfølgende opfølgningen. Ofte er vi ude og registrere den bygningsmæssige tilstand lang tid før bygherrene så vender tilbage med ønske om at vi sørger for at få rådet bod på skader vind og vejr gennem årene har medført. I Droningens Tværgade, hvor gemen trafikforurening gør sit til forværring af situationen, gennemførte vi for en ejerforening en typisk vedligholdelsesopgave. Arkitekten skulle argumentere godt for behovet for renovering af den lidt skrantende klimaskærm - ejere i de nederste etager havde som sædvanligt svaært ved at tro at der var problemer på taget Men svamp blev fundet og udryddet. Ud af det kom en skøn terrasse som folk der arbejdede nederst i huset kunne nyde godt af i frokostpauserne.

Olof Palmesgade, Østerbro - renovering af tag og facader, :

Facaden, markant men medtaget

Brandkam og naturstensskiferbeklædning påtag skal udskiftes

Nyt tag med isolerede kviste

Porttelefon før renovering

Porttelefon efter renovering

Svaret på dette ? findes andet sted på sitet! Klik rundt - mens det regner!

   
   
   
   

tilbage

Et trin tilbage